Topstuk Gerestaureerde Kaaspers

Restauratie Kaaspers 1852

In 2016 is in opdracht van de stichting een Kaaspers daterend ca 1852 gerestaureerd. Deze gerestaureerde Kaaspers wordt door de stichting voor onbepaalde tijd geƫxposeerd in het Waaggebouw (Hollands Kaasmuseum) te Alkmaar.

Klik op bovenstaande foto voor een vergroting.

Stichting Hollands Zuivelarchief

K.v.K. en RSIN

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland onder nummer 41239728.
RSIN/fiscaal nummer: 816059299

Adres en contact

Stadionweg 71-III
1077 SE Amsterdam
Telefoon: 020-6799968
E-mail: info@hollandszuivelarchief.nl

Bestuurders

Voorzitter
Dhr. S.R.F. Ruiter

Secretaris
Mevr. mr. M.A.J.N. Schuurman

Penningmeester
Dhr. Th.W. Slijkerman

Bestuursleden
Dhr. H. Breebaart
Dhr. J. Grin
Dhr. J.W. Hin
Dhr. T.J.M. Raaijmakers

ANBI

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling De Stichting Hollands Zuivelarchief is door het Ministerie van Financiƫn per 1 januari 2008 erkend als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften of donaties fiscaal aftrekbaar aan Stichting Hollands Zuivelarchief voor de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting conform de voorschriften van de Belastingdienst.

Sponsor

logo Qlip Qlip is sponsor van Stichting Hollands Zuivelarchief.

Qlip is de partner voor kwaliteitsborging in zuivel en de onbetwiste borging van kwaliteit en voedselveiligheid in de Nederlandse zuivelketen.

Stichting Hollands Zuivelarchief: bestudering en vastlegging van de geschiedenis van de melkwinning en zuivelbereiding.

Stichting Hollands Zuivelarchief

Doelstelling

De Stichting Hollands Zuivelarchief heeft ten doel:

  • de bestudering en vastlegging van de geschiedenis van de melkwinning in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en de afzet van zuivelprodukten in die provincies;
  • het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Activiteiten

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het verzamelen, beschrijven en archiveren van boeken, geschriften, prenten en foto's, zomede van voorwerpen betrekking hebbende op de geschiedenis van de melkwinning, zuivelbereiding en afzet van zuivelprodukten in Noord-Holland en Zuid-Holland, zowel de boerderijen als de fabrieken en het organisatieleven betreffende;
  • het streven om naast de permanente expositie in het Waaggebouw (Hollands Kaasmuseum) te Alkmaar ook elders in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland expositiemogelijkheden te verkrijgen;
  • het stimuleren van studie, gewijd aan het bovenstelde doel;
  • het (doen) uitgeven van publicaties betrekking hebbende op onder het doel van de stichting vallende onderwerpen;
  • het voor publiek toegankelijk stellen van de archieven en overige verzamelingen;
  • het onderhoud van vriendschappelijke contacten met soortgelijke instellingen;
  • de deelneming aan tentoonstellingen en andere manifestaties, welke met het doel van de stichting stroken;
  • door alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.